Polityka prywatności

I. Polityka prywatności i ochrony danych

 1. NFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Towarzystwo Gospodarcze MEBLOPOL Sp. z o.o.. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zobowiązujemy się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych. W tym celu opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Zgodnie z Art. 13 rozporządzenia informujemy, że:

2. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusławskiego 11 w Poznaniu (kod pocztowy 60-214), kontakt pod adresem sod@meblopol.pl

 

3. RODZAJE PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - polegającego na prowadzeniu strony internetowej

2 lata od ostatnich odwiedzi strony

2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

 

 • KANDYDATÓW DO PRACY 

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) wybór kandydata do pracy 

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 221  Kodeksu pracy

do 6 miesięcy od daty zebrania danych 

2) wybór kandydata do pracy – dane nadmiarowe podane dobrowolnie przez kandydata

przetwarzanie odbywa się za zgodą kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

do 6 miesięcy od daty zebrania danych 

 

 

 • DOSTAWCÓW I USŁUGODAWCÓW

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych – zakup towarów i usług

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

/ żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy kupna lub wykonania usługi

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu rozwiązania umowy

3) składanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o jakości dostaw

2 lata od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

 •  KLIENTÓW

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych - sprzedaż

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dążeniu do sprzedaży usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

/ żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do momentu rozwiązania umowy

3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy

2 lata od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

4) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) ściąganie należności

przetwarzanie niezbędne jest  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia

6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

7) marketing usług własnych

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy

2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu

8) marketing usług / towarów obcych - partnerów

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczych

2 lata od pozyskania danych lub do momentu złożenia sprzeciwu

 

 • PRACOWNKÓW I WSPÓŁPRACOWNKÓW KONTRAHENTÓW

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych - sprzedaż

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dążeniu do sprzedaży usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

/ żądania usunięcia

2) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

3) prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

4) ściąganie należności

przetwarzanie niezbędne jest  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

 

 • OSÓB KORESPONDUJĄCYCH

cel przetwarzania

podstaw prawa przetwarzania  z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) rejestracja  korespondencji i udzielanie odpowiedzi

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi

5 lat od nadania lub odebrania korespondencji

2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

 4. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim, jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, archiwizacyjnych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla T.G. Meblopol Sp. z o.o).

 

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:

1)        żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)        żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3)        żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4)        wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,

5)        przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)

6)        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (które przetwarzane są na podstawie zgody),

7)        wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do:

- przeprowadzenia procesu rekrutacji,

- nawiązania współpracy handlowej,

- bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonania.

 

6. INFORMACJE SZCZEDGÓŁOWE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

-   poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

-   poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

-   w ramach odwiedzin na stronie www.meblopol.pl mogą być zbierane dane o numerach IP użytkowników.

 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamanie do systemów informatycznych, włamanie na konta pocztowe).
 4. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

II. Polityka plików "cookies"

 Informujemy, iż witryna www.meblopol.pl używa plików cookie.

Pliki cookie to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, tablet, smartfon), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik przegląda strony internetowe www.meblopol.pl.

Przeglądając strony użytkownik www.meblopol.pl wyraża zgodę na używanie plików cookie przez fakt zezwalania na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookie, powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej ( poprzez zmianę konfiguracji przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanej przeglądarki) lub zrezygnować z przeglądania stron www.meblopol.pl.

Pliki cookie na stronie www.meblopol.pl są używane wyłącznie dla celów:

 • uzyskiwania informacji o tym, czy użytkownik wszedł na stronę po raz pierwszy czy też wcześniej już odwiedzał naszą witrynę
 • zbierania anonimowych informacji służących do obliczania statystyk odwiedzin serwisu oraz badania sposobu przeglądania naszych stron przez internautów
 • przechowywania informacji o adresie URL, z którego użytkownik przeszedł na stronę www.meblopol.pl.

Tożsamość użytkownika stron www.meblopol.pl nie jest ujawniana za pomocą plików cookie.

Pliki cookie na stronie www.meblopol.pl nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika.

Na urządzeniu użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookie pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich: Google, Facebook, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

 

Ostania aktualizacja 18.07.2018 r.

Nasze materiały promocyjne

Pobierz katalog Pobierz
gazetkę promocyjną
Sklep Meblopol24.pl

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...